Dnes má svátek: Petr Zítra: Svatopluk Pozítří: Matěj

Zápis z 5. jednání školské rady ZŠ a MŠ Mankovice

Zápis z 5. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

Datum konání: 19. 10. 2015

Přítomni: Martina Blažková, Jana Kadlčková, Petr Jaroň

Hosté: ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mankovice, p. o.  Mgr. Lucie Adamcová.
Program:
1.) Informace o volbě nového člena školské rady za pedagogické pracovníky.
2.) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015
3.) Diskuse
     Tento program byl jednohlasně schválen.
     Školská rada pověřila zápisem tohoto jednání paní Martinu Blažkovou.

Ad1)
Pani Martina Blažková informovala členy školské rady o volbě nového člena školské rady za pedagogické pracovníky, kterým se stala paní Jana Kadlčková, která se zúčastnila jednání školské rady.

Ad2)
Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Mankovice, příspěvková organizace za školní rok 2014/2015.

Ad3)
V rámci diskuse se pan Jaroň zajímal o skutečnost, zda bývalá ředitelka školy Mgr. Markéta Jakšíková zřizovateli předložila vyúčtování peněz od rodičů, tak jak bylo ředitelkou slíbeno. M. Blažková, jako zástupce zřizovatele ve školské radě, informovala školskou radu o skutečnosti, že k tomuto nedošlo, ani Mgr. Markéta Jakšíková nepodala vysvětlení z jakého důvodu tak neučinila. Tato skutečnost byla, mimo jiné, jedním z důvodů odvolání ředitelky z funkce.
Pan Jaroň podal návrh, aby školská rada pověřila ředitelku školy Mgr. Lucii Adamcovou předložením vyúčtování peněz od rodičů za školní roky 2013/2014 a 2014/2015 do 15. 11 2015. Školská rada tento návrh přijala.

Usnesení:
1.Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015
2.Školská rada pověřuje Mgr. Lucii Adamcovou, aby zajistila předložení vyúčtování peněz od rodičů za školní roky 2013/2014 a 2014/2015 do 15. 11. 2015. Pokud účetní organizace nebude schopna toto vyčíslit, školská rada v tomto případě žádá písemné vysvětlení.

Na vědomi: ředitelce školy Mgr. Lucii Adamcové
V Mankovicích 19. 10. 2015
Zapsala Martina Blažková

Vytisknout E-mail

investicedovzdelani

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013
Rozpočet projektu: 20 176 818,64,-Kč
Datum realizace: 27. 11. 2014 – 31. 7. 2015

Obsah projektu:
Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

Cíle projektu:

  1. Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.
  2. Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
  3. Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.
  4. Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.
  5. Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.