Dnes má svátek: Petr Zítra: Svatopluk Pozítří: Matěj

Zápis z 8. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

 

Datum konání: 11. 10. 2016

Přítomni: Martina Blažková, Jana Kadlčková, Petr Jaroň

Hosté: ředitelka ZŠ a MŠ Mankovice p. o. Mgr. Ivana Zdarsová

 

Program:

 1) Určení zapisovatele

 2) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2015 - 2016

 3) Projednání dodatku školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

 4) Diskuse

 

Ad 1)

 Zapisovatelem tohoto jednání byl zvolen pan Petr Jaroň.

 

Ad 2)

Vzhledem k neúplnosti Výroční zprávy za školní rok 2015/2016 školská rada požádala paní ředitelku o doplnění některých náležitostí. Z tohoto důvodu školská rada využila článku č. 8 jednacího řádu a schválila Výroční zprávu prostřednictvím elektronické pošty dne 12. 10. 2016.

 

Ad 3)

Paní ředitelka členy školské rady seznámila s dodatkem školního vzdělávacího programu. Všechny dotazy byly na místě zodpovězeny s ujištěním, že dodatek školního vzdělávacího programu odpovídá vyhlášce. Školská rada vzala dodatek školního vzdělávacího programu na vědomí.

 

Ad 4)

Diskuse proběhla ke všem výše uvedeným bodům.

 

Na vědomí: ředitelce ZŠ a MŠ Mankovice Mgr. Ivaně Zdarsové

 

V Mankovicích 13.10.2016

 Zapsal Petr Jaroň

Vytisknout E-mail

investicedovzdelani

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013
Rozpočet projektu: 20 176 818,64,-Kč
Datum realizace: 27. 11. 2014 – 31. 7. 2015

Obsah projektu:
Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

Cíle projektu:

  1. Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.
  2. Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
  3. Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.
  4. Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.
  5. Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.