Dnes má svátek: Matěj Zítra: Liliana Pozítří: Dorota

Zápis z 1. jednání školské rady

Zápis z 1. jednání školské rady ZŠ a MŠ v Mankovicích

Datum konání: 12. 3. 2018 Přítomni: Miroslava Valešová, Jana Kadlčková, Milan Skalka Hosté: ředitel ZŠ a MŠ Mankovice Mgr. Daniel Matyáš

Program:

1. Seznámení s novými členy školské rady

2. Volba předsedy

3. Určení zapisovatele

4. Schválení programu

5. Schválení jednacího řádu, seznámení s právy a povinnostmi členů školské rady

6. Schválení změny ve Vnitřním řádu školní družiny

7. Informace o termínech zápisu do první třídy

8. Informace o kontrolách

9. Různé

Ad 1) členové školské rady byli navzájem představeni a seznámeni.

Ad 2) Předsedou školské rady pro nadcházející období se stal pan Milan Skalka.

Ad 3) Zapisovatelem tohoto jednání byl pověřen p. Daniel Matyáš.

Ad 4) Program tohoto jednání byl jednomyslně schválen.

Ad 5) Členové školské rady byli seznámeni s jednacím řádem a právy a povinnostmi členů školské rady.

Ad 6) Školská rada byla seznámena se změnou ve Vnitřním řádu školní družiny. Změna se týká rozhodnutí ředitele o dohledu nad dětmi školní družiny učitelkami mateřské školy v době před vyučováním, z důvodu uzavření školní družiny v době od 6:00 do 7:40 hodin.

Ad 7) Členové školské rady byli seznámeni s termínem zápisu do první třídy (24. 4.) a mateřské školy (4. 5.).

Ad 8) Školská rada byla seznámena s proběhnuvšími kontrolami z KHS Ostrava, OSSZ Nový Jičín a nadcházejí kontrolou PPP Nový Jičín.

Ad 9) ředitel školy informoval školskou radu o akcích, které by měly proběhnout do konce školního roku

(velikonoční dílničky, plavání, školní výlet) a o hlavních prázdninách (rekonstrukce elektrické instalace v budově školy, odhlučnění stropu v jídelně).

V Mankovicích 12. 3. 2018 Mgr. Daniel Matyáš

Vytisknout E-mail

investicedovzdelani

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013
Rozpočet projektu: 20 176 818,64,-Kč
Datum realizace: 27. 11. 2014 – 31. 7. 2015

Obsah projektu:
Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

Cíle projektu:

  1. Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.
  2. Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
  3. Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.
  4. Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.
  5. Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.