Dnes má svátek: Petr Zítra: Svatopluk Pozítří: Matěj

Informace pro rodiče

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů a hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin.
Školní jídelna zajišťuje stravování žákům základní školy, zaměstnancům školy a dětem v Mateřské škole, kterým je podávána i ranní a odpolední svačinka.
Přihlášení ke stravování:
Přihlášku ke stravování si mohou strávníci vyzvednout u vedoucí ŠJ, případně žáci ZŠ ve škole.
Výše úhrady je stanovena kalkulačním listem v rámci finančních limitů stanovených ve vyhlášce č.852/2004 Sb., strávníci jsou zařazeni do kategorií podle věku dítěte, kterého ve školním roce dosáhli. Podle věku strávníka jsou upraveny i výživové a finanční normy.

​Celodenní strava v MŠ​

32,- Kč

Polodenní strava v MŠ​

26,- Kč

Polodenní strava 7-letých dětí v MŠ

Celodenní strava 7-letých dětí v MŠ​​

28,- Kč

34,- Kč

​Žáci ​​ZŠ - ​1. stupeň ​7-10 let

21,- Kč

​Žáci ZŠ - 2. stupeň 11-14 let​

​22,- Kč

Dospělí

25,- Kč

Povinnosti zákonných zástupců žáků a dětí
Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti dítěte, v době nemoci neprodleně dítě odhlásit ze stravování a respektovat dobu odhlašování obědů.
Odhlašování stravy
Stravu nutno odhlásit osobně u vedoucí kuchařky nebo telefonicky /č.t.556736331,724721462/ vždy nejpozději do 6.30 hod. daného dne.
Zákonní zástupci nemocného žáka mají nárok na oběd do jídlonosiče pouze v první den nemoci žáka.
Pokud dítě onemocní a stravu již nelze odhlásit, může si ji vyzvednout do jídlonosičů v době od 10.45 – 11.15 hod. v kuchyni MŠ (děti MŠ) a žáci ZŠ od 12,35 – 12,45 ve výdejně ZŠ.
Není možné nosit jídlonosiče již v ranních hodinách a vyzvedávat si je naplněné až v odpoledních hodinách. ŠJ nemá možnost zajistit jejich uchování podle hygienických předpisů po celou dobu.
V době prázdnin jsou žáci ZŠ odhlášení automaticky.
Zákonný zástupce má dále povinnost dodržovat pravidla plateb stravného.
Pravidla pro platby obědů
Platba stravného se provádí na základě vystavené složenky, která je dána zákonným zástupcům v MŠ, na číslo účtu 177 252 6349/0800, variabilní symbol určí vedoucí podle evidenčního čísla strávníka Žáci ZŠ platí stravné v hotovosti u třídní učitelky na základě vystavené stvrzenky
Stravné se platí zálohově vždy na daný měsíc, případné odhlášky se promítnou do ceny stravného až v následujícím měsíci. Stravné je splatné nejpozději do posledního dne daného měsíci. V případě nedodržení termínu je stravné upomínáno. Dalším probléme při placení stravného je špatné zadání variabilního symbolu dítěte. Věnujte proto tomuto údaji zvýšenou pozornost. To se týká hlavně plateb přes internet.
Případné přeplatky se vracejí po ukončení školního roku. Veškeré přeplatky, které vznikly do 30.6. daného roku musí být strávníkům nebo zákonným zástupcům strávníků vráceny nejpozději do 30.11. každého roku. Za vyplácení přeplatků ze stravného zodpovídá účetní školy.
Jídelní lístek
S nabídkou jídelního lístku se mohou strávníci seznámit na nástěnce v prostorách školní jídelny ZŠ, v MŠ na nástěnce u kanceláře vedoucí kuchařky a také na webových stránkách www.zs.mankovice.cz. na hlavní stránce v aktualitách.

Vytisknout E-mail

investicedovzdelani

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013
Rozpočet projektu: 20 176 818,64,-Kč
Datum realizace: 27. 11. 2014 – 31. 7. 2015

Obsah projektu:
Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

Cíle projektu:

  1. Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.
  2. Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
  3. Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.
  4. Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.
  5. Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.