Dnes má svátek: Dominik Zítra: Kristian Pozítří: Oldřiška
  • Úvodní stránka

Mikuláš, Čert a Anděl ve školce

Ve čtvrtek 3. prosince byl pro děti ve školce výjimečný, protože netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše, Čerta a Anděla. Každý se snažil být hrdinou a prohlašovaly, že se nebojí, ale bylo vidět, že v každém vládl i obrovský strach hlavně z pekelníka. Děti seděly na koberci a při pohledu do oken věděly, že brzy přijdou. Venku totiž padaly sněhové vločky a to znamenalo, že Mikuláš společně s andílky sestupují z nebe. Byla to opravdu kouzelná chvíle nejen pro děti. V tu chvíli se ozvalo zaklepání na dveře a do herny vešel Mikuláš, Anděl a Čert. Všechny děti se rázem nahrnuly k paním učitelkám a z hrdinů se najednou stali strašpytlích. Děti byly šikovné a zazpívaly krásnou písničku, za kterou je i sám Mikuláš s Andělem pochválili. Poté Mikuláš otevřel knihu hříchů a postupně si k sobě volal všechny děti. Každý nějaký ten hřích měl, což se velice líbilo Čertíkovi, který seděl u dveří a už si chystal pytel, ale zaznělo také i to dobré takže Čertík mohl pytel znovu schovat. Všechny děti slibovaly Mikuláši, že se polepší jen, ať je čert nevezme do pekla. Od Anděla dostal každý něco dobrého na zub a i to andělské pohlazení. To nebyl Čert, aby na závěr neoběhl všechny děti a ještě je nepostrašil, ale z naší školky odcházel s prázdným pytlem.

Vytisknout E-mail

Mikuláš ve škole

Ve čtvrtek 3. prosince jsme měli hodinu angličtiny jako každou jinou. Procvičovali jsme si anglické názvy budov ve městě a potom vytvářeli z barevných papírů zimní městečko. Na domy se tam snášejí veliké bílé vločky. Venku to sice vypadá tak, že počasí váhá, které roční období má představovat, ale my podle kalendáře máme jasno v tom, že už je prosinec. A právě prosinec je pro nás děti nejkrásnější měsíc plný lidových tradic a zvyků, na které se těšíme celý rok.

Letos je spousta věcí jinak … a tak nás napadlo, jestli o víkendu k nám domů přijde Mikuláš s čertem a andělem - tak jako vloni. A do toho přemýšlení se rázně otevřely dveře třídy a před tabulí se zjevil opravdu strašidelný čert se dvěma zvonci. Za ním vplul bělostný anděl s úsměvem, který každého uklidnil. A za nimi zlatá berla, zlatá mitra, bílý vous a Mikuláš!

Tak za námi přece jen zavítal se svou knihou plnou našich skutků za uplynulý rok! Každého si zavolal jménem a přečetl jeho úspěchy i věci, které by se měly napravit. Čert rachotil svými zvonci a chtěl některé z nás strčit do pytle, ale my jsme se nedali! Anděl nás potom obdaroval balíčkem plným dobrot a zdůraznil naše dobré skutky.

Na závěr jsme všichni zarecitovali básničku a zamávali čertovi (že nás neodnesl v pytli), andělovi (že nás utěšil a zastal se nás) a Mikuláši, že navzdory všemu přišel a obdaroval každého z nás.

ŽÁCI ZŠ MANKOVICE

Vytisknout E-mail

Informace k otevření školy od 18. 11. 2020

 Od 18. 11. je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve škole. Žáci ostatních ročníků zatím zůstávají doma a bude u nich pokračovat distanční výuka. Do školy by starší žáci mohli nastoupit pouze za předpokladu, že by navštěvovali stejnou třídu jako prvňáci nebo druháci. Ale čtvrťáci a páťáci jsou v samostatné třídě. Ministerstvo školství ale umožnilo individuální prezenční konzultace s těmito žáky. Proto jsme se rozhodli, že v týdnu od 23. 11. do 27. 11. pozveme jednotlivě žáky čtvrtých a pátých ročníků do školy na přezkoušení vědomostí. V příštím týdnu vypracujeme rozvrh hodin na tyto konzultace. Informace budou včas zveřejněny.

Plné znění dokumentu "Informace k provozu škol a školských zařízení..." najdete zde: Informace k provozu škol od 18. 11. 2020

Podmínky k provozu školy:

  • povolena osobní účast POUZE žákům 1. a 2. ročníků
  • všichni žáci musí mít PO CELOU dobu, i v družině, mimo konzumace svačiny a obědu nasazenou roušku
  • nebude vyučována hudební a tělesná výchova
  • do výuky budou zařazeny vycházky na školní zahradu nebo mimo areál školy (na vycházce musí mít děti roušky)
  • v provozu bude ranní i odpolední školní družina. Doporučujeme rodičům, aby si děti vyzvedávali dříve než v 15:30.
  • školní docházka je POVINNÁ. Pokud by dítě ve středu nenastoupilo, musí být omluveno.
  • nadále platí, že dítě s příznaky onemocnění (rýma, kašel, nachlazení) nesmí jít do školy
  • obědy je nutno dětem přihlásit ve školní jídelně ZŠ Pohořská

Vytisknout E-mail

Další články...

investicedovzdelani