Dnes má svátek: Vilém Zítra: Maxmilián Pozítří: Ferdinand

Den matek

K příjemné náladě oslavy Dne matek, kterou v sobotu 20. května uspořádala obec Mankovice, přispěly svým vystoupením také děti z MŠ a ZŠ Mankovice.
Děti z MŠ zatančily na písničku z muzikálu Pomáda „Náš auťák“ a jeden červený vytuněný auťák měly také na jevišti. Nepřehlédnutelný byl taneční výkon Šimona Kaňuščáka ve stylovém kostýmu s černými brýlemi. Děvčata se také nenechala zahanbit a se zrcátky všem divákům předvedla, jaké to je „Když se načančám“ v písničce Heidi Janků. A na závěr si děti zatančily na písničku z muzikálu Rebelové - se židličkami si zahrály na školu a všichni se těšili, až odbije „Pátá“.
Jak jinak než písničkou zazpívanou od srdce se rozhodli potěšit svoje maminky a babičky také žáci a žákyně základní školy. Připravili si pásmo písní s doprovodem kytary a klavíru. Protože letos je nejpočetněji zastoupen třetí ročník, nemohla chybět známá písnička o utrženém sluchátku „My jsme žáci 3. B“.
Na úplný závěr všem přítomným maminkám k poslechu zazpíval ředitel ZŠ a MŠ Mgr. Daniel Matyáš.

Helena Hromková

Foto - stránky obce https://www.mankovice.cz/obec-1/fotogalerie-1/obecni/rok-2023/den-matek-2052023-722cs.html

Taneční revue

Ve čtvrtek 11. května jsme se vydali do Dělnického domu v Odrách na 26. ročník Taneční revue pro školy. Protože jsme seděli hned v první řadě, měli jsme všechny tanečníky a tanečnice jako na dlani. Vystoupily děti od těch nejmenších až po absolventy. Každý taneční ročník se nám před svým vystoupením představil v krátkém videoklipu.
Mankovickým dětem se nejvíce líbilo vystoupení absolventského ročníku a velmi na ně zapůsobilo tanečně zpracované téma války. Rozmanitost kostýmů, hudba smutná i veselá, úsměvy a nadšení na tvářích dětských tanečníků a tanečnic - to vše přispělo k tomu, že jsme se odjížděli plní zážitků a inspirace.

Helena Hromková

Mikroboti

V pátek 28. 4. jsme se školáky vyrazili do Oder, kde nás na ZŠ Komenského již čekal pan učitel informatiky Tomáš Kubíček, aby nám přiblížil programování mikrobotů. Jak již název napovídá, jedná se o roboty malých rozměrů (je to taková destička s drátky a čudlíky, velkosti krabičky od zápalek), které dokážou programovat i děti, samozřejmě po patřičném zaškolení. O to se postaral pan učitel, který dětem předvedl, jak s mikroboty pracovat. Například jim vysvětlil, že správně naprogramovaný robot dokáže třeba rozpohybovat model vozidla, lodě nebo pavouka, dokáže vydávat zvuky, melodie, zobrazovat číslice, písmena či celá slova. Děti seděly ve dvojicích u počítačů a střídavě zkoušely, podle zadání pana učitele, programovat různé povely a příkazy, které potom mikrobot předváděl. Bylo to velmi zajímavé a zábavné. I my, učitelé, jsme byli překvapeni, co všechno takový malý kousek destičky s tištěnými spoji a mikroprocesory dokáže.
Od příštího školního roku nás čeká vyučování podle revidovaného RVP, ve kterém je zakotveno povinné vyučování informatiky již od čtvrtého ročníku. Rozhodli jsme se proto, že podobné stvebnice s mikroboty si pořídíme i k nám do školy.

IMG 20230428 090121

Daniel Matyáš

Velikonoční dílničky

Ve středu 5.4. jsme ve škole měli s dětmi hezké předvelikonoční vyrábění. A nejen s dětmi, navštívily nás a tvořily s námi i některé maminky. Vyrobili jsme si různé velikonoční dekorace z papíru, ozdobili jsme vajíčka a dokonce jsme si upletli i pomlázky. Během tohoto hezkého a tvůrčího dopoledne si děti na školní zahradě i zasoutěžily. Tryskem se snažily nasbírat co nejvíce vajíček. Dobře to dopadlo, vajíčka se našla všechna a děti také 🙂... 
Dětem chci poděkovat za trpělivé tvoření a maminkám děkuji za návštěvu,tvoření s námi a následnou pomoc s úklidem po tvoření🙂 Všem se to moc povedlo! 
Prohlédněte si fotky ve fotogalerii
IMG 20230405 124416
 
Lucie Adamcová
 

Jaro nám zaťukalo na dveře

JARO nám zaťukalo na dveře, paní zima se s námi pomalu loučí. Příroda se pomalu probouzí k životu, nastává jarní čas. Začíná se zelenat tráva, ve které se objevují broučci, mravenečci, které pozorujeme na školní zahradě. Kytičky už vykukují z hlíny, na stromech raší pupeny, zpívají ptáčci. I my si společně povídáme a seznamujeme se s jarní přírodou, v celé její kráse. Učíme se pojmenovat jarní kytičky, které nejprve poznáváme na obrázcích a poté hledáme na vycházkách. Z těchto jsme si vytvořili krásné obrázky. K hledání kytiček jsme se naučili říkanku a také jarní písničku. Sluníčko začíná pomalu prohřívat zem. Každý den ho společně přivoláváme říkankou:

„Sluníčko, sluníčko, ty zlatá kuličko,
vykoukni na nebe, čekáme na tebe.“

I když některé dny bývá venku ještě pošmourno, určitě pošmourná nálada není v naší školičce, kde si společně hrajeme, stavíme ze stavebnic, modelujeme, tvoříme, cvičíme, tancujeme, učíme se básničky, písničky, rozvíjíme jemnou motoriku – procvičujeme skládání, stříhání papíru, vybarvování aj.
Krásný prožitek z nového rodícího se života, který na jaře přichází, nám připravila paní asistentka, která nám na školní zahradu přivezla ukázat malé kůzlátko.
V tématice jara budeme pokračovat tradičními svátky Velikonoc a poté nás čeká tvorba a příprava besídky ke Dni matek.

JARO

Lenka Šlosarová

Zápis do mateřské školy

Zápis MŠ 2023

Výlet do planetária

V úterý 14. 3. jsme se školáky jeli na výlet do ostravského planetária. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých poznatků o dění ve vesmíru a zhlédli pohádku o malém chlapci, který se svým zvířecím přítelem objevil kouzelnou raketu, ve které obletěli celou sluneční soustavu. Ve fotogalerii naleznete článečky dětí, ve kterých popisují své zážitky a také fotky z tohoto výletu.
IMG 20230314 104252

Daniel Matyáš

 

Interaktivní učení v mateřské škole

Velkou novinkou v mateřské škole je Kinder Box, interaktivní tabule a projektor v jednom. Interaktivní učení podporuje všestranný rozvoj dítěte a získávání vědomostí a dovedností je pro děti zajímavější. Děti jsou z interaktivní tabule nadšené a to už od těch nejmenších až po předškolní děti, je to pro ně prožitkové učení, díky kterému dokážou hravě splnit spoustu úkolů, které jim usnadní další vzdělávací cestu. Děti na interaktivní tabuli plní úkoly od spojování, dokreslování, procvičování grafomotorických prvků, počítání, procvičování prostorové orientace a mnoho dalších. Interaktivní tabule plní také funkci zábavnou, kdy děti mohou skládat puzzle, kreslit, vybarvovat obrázky. Projektor nám slouží k promítání různých dokumentů, cvičení, ale také pouštění hudby nebo sledování pohádek jako bychom byli v kině. Děti interaktivní tabule doslova nadchla a jsou velmi šikovné. Interaktivní tabule je pro naší mateřskou školu doplněk moderního vzdělávání, kdy se hrou snažíme dosáhnout ještě větší kvality předškolního vzdělávání a věříme, že nás čeká ještě spousta zábavy!IMG 20230227 092652

Petra Kaňuščáková

Etické dílny

V pátek 24. 2. se v rámci prevence nežádoucího chování žáků konal projektový den s názvem Etické dílny. Program byl rozložen do dvou bloků, zvlášť pro žáky I. třídy (první a druhý ročník) a II. třídy (třetí a čtvrtý ročník). Paní lektorka měla připravené činnosti, jejichž cílem je nasměrovat děti ke správnému chování mezi spolužáky ve třídě a škole, například vzájemná spolupráce a pomoc, respektování odlišností, všímání si potřeb či emocí druhých atp.
Projektový den měl u dětí i pedagogů velký úspěch, podobná setkání budeme určitě realizovat i nadále.

Daniel Matyáš