Informace k otevření školy od 18. 11. 2020

 Od 18. 11. je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve škole. Žáci ostatních ročníků zatím zůstávají doma a bude u nich pokračovat distanční výuka. Do školy by starší žáci mohli nastoupit pouze za předpokladu, že by navštěvovali stejnou třídu jako prvňáci nebo druháci. Ale čtvrťáci a páťáci jsou v samostatné třídě. Ministerstvo školství ale umožnilo individuální prezenční konzultace s těmito žáky. Proto jsme se rozhodli, že v týdnu od 23. 11. do 27. 11. pozveme jednotlivě žáky čtvrtých a pátých ročníků do školy na přezkoušení vědomostí. V příštím týdnu vypracujeme rozvrh hodin na tyto konzultace. Informace budou včas zveřejněny.

Plné znění dokumentu "Informace k provozu škol a školských zařízení..." najdete zde: Informace k provozu škol od 18. 11. 2020

Podmínky k provozu školy:

Vytisknout