Organizace školního roku 2021/2022

Zahájení školního roku            1. 9. 2021
Podzimní prázdniny                 27. 10 – 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny                  23. 12. 2020 – 2. 1. 2022
Vysvědčení za 1. pololetí        31. 1. 2022
Pololetní prázdniny                 4. 2. 2022
Jarní prázdniny                       7. 2. – 13. 2. 2022              
Velikonoční prázdniny            14. 4. – 18. 4. 2022
Vysvědčení za 2. pololetí       30. 6. 2022
Hlavní prázdniny                    1. 7. – 31. 8. 2022

Vytisknout