Dnes má svátek: Bořek Zítra: Markéta Pozítří: Karolína

Zápis z 10. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

Datum konání: 24. 10. 2017

Přítomni: Martina Blažková, Jana Kadlčková, Miroslava Valešová

Hosté: ředitel ZŠ a MŠ Mankovice p. o. Mgr. Daniel Matyáš

Program:

1) Určení zapisovatele

2) Schválení programu

3) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017

4) Různé

Ad 1)

Zapisovatelem tohoto jednání byla pověřená paní Martina Blažková.

Ad 2)

Program jednání byl jednohlasně schválen.

Ad 3)

Školská rada při Základní škole Mankovice schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017.

Ad 4)

Paní Blažková informovala členy školské rady o momentální situaci ve věci plánovaných oprav herních prvků na hřišti před budovou Základní školy a Mateřské školy Mankovice, p.o. . Tyto opravy budou provedeny v nejbližších týdnech firmou Gerlich Odry s.r.o..

Ředitel školy upozornil na potřebu drobných oprav a nákup drobného provozního materiálu v budově školy. Všechny tyto potřeby budou realizovány z finančních prostředků příspěvku na provoz, který obec jako zřizovatel poskytuje své příspěvkové organizaci.

Paní Miroslava Valešová navrhla panu řediteli, aby se přítomnost rodičů na třídních schůzkách evidovala na prezenčních listinách.

Na vědomí: řediteli ZŠ a MŠ Mankovice Mgr. Danielovi Matyášovi

V Mankovicích 25. 10. 2017

Zapsala Martina Blažková

Vytisknout E-mail

investicedovzdelani