Dnes má svátek: Agáta Zítra: Tereza Pozítří: Havel

Zápis z 10. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

Datum konání: 24. 10. 2017

Přítomni: Martina Blažková, Jana Kadlčková, Miroslava Valešová

Hosté: ředitel ZŠ a MŠ Mankovice p. o. Mgr. Daniel Matyáš

Program:

1) Určení zapisovatele

2) Schválení programu

3) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2016/2017

4) Různé

Ad 1)

Zapisovatelem tohoto jednání byla pověřená paní Martina Blažková.

Ad 2)

Program jednání byl jednohlasně schválen.

Ad 3)

Školská rada při Základní škole Mankovice schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2016/2017.

Ad 4)

Paní Blažková informovala členy školské rady o momentální situaci ve věci plánovaných oprav herních prvků na hřišti před budovou Základní školy a Mateřské školy Mankovice, p.o. . Tyto opravy budou provedeny v nejbližších týdnech firmou Gerlich Odry s.r.o..

Ředitel školy upozornil na potřebu drobných oprav a nákup drobného provozního materiálu v budově školy. Všechny tyto potřeby budou realizovány z finančních prostředků příspěvku na provoz, který obec jako zřizovatel poskytuje své příspěvkové organizaci.

Paní Miroslava Valešová navrhla panu řediteli, aby se přítomnost rodičů na třídních schůzkách evidovala na prezenčních listinách.

Na vědomí: řediteli ZŠ a MŠ Mankovice Mgr. Danielovi Matyášovi

V Mankovicích 25. 10. 2017

Zapsala Martina Blažková

Vytisknout E-mail

investicedovzdelani

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013
Rozpočet projektu: 20 176 818,64,-Kč
Datum realizace: 27. 11. 2014 – 31. 7. 2015

Obsah projektu:
Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

Cíle projektu:

  1. Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.
  2. Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
  3. Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.
  4. Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.
  5. Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.