Dnes má svátek: Kateřina Zítra: Artur Pozítří: Xenie
  • Úvodní stránka

Informace k otevření školy od 18. 11. 2020

 Od 18. 11. je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků ve škole. Žáci ostatních ročníků zatím zůstávají doma a bude u nich pokračovat distanční výuka. Do školy by starší žáci mohli nastoupit pouze za předpokladu, že by navštěvovali stejnou třídu jako prvňáci nebo druháci. Ale čtvrťáci a páťáci jsou v samostatné třídě. Ministerstvo školství ale umožnilo individuální prezenční konzultace s těmito žáky. Proto jsme se rozhodli, že v týdnu od 23. 11. do 27. 11. pozveme jednotlivě žáky čtvrtých a pátých ročníků do školy na přezkoušení vědomostí. V příštím týdnu vypracujeme rozvrh hodin na tyto konzultace. Informace budou včas zveřejněny.

Plné znění dokumentu "Informace k provozu škol a školských zařízení..." najdete zde: Informace k provozu škol od 18. 11. 2020

Podmínky k provozu školy:

  • povolena osobní účast POUZE žákům 1. a 2. ročníků
  • všichni žáci musí mít PO CELOU dobu, i v družině, mimo konzumace svačiny a obědu nasazenou roušku
  • nebude vyučována hudební a tělesná výchova
  • do výuky budou zařazeny vycházky na školní zahradu nebo mimo areál školy (na vycházce musí mít děti roušky)
  • v provozu bude ranní i odpolední školní družina. Doporučujeme rodičům, aby si děti vyzvedávali dříve než v 15:30.
  • školní docházka je POVINNÁ. Pokud by dítě ve středu nenastoupilo, musí být omluveno.
  • nadále platí, že dítě s příznaky onemocnění (rýma, kašel, nachlazení) nesmí jít do školy
  • obědy je nutno dětem přihlásit ve školní jídelně ZŠ Pohořská

Vytisknout E-mail

Důležité upozornění

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví, zavádíme s okamžitou platností až do dovolání povinné nošení roušek ve společných prostorách školy. Žádáme rodiče a návštěvníky školy, aby toto respektovali a do školy přicházeli jen s rouškou. Platí to i pro ro rodiče, doprovázející děti do mateřské školy. Opatření se netýká pedagogů a dětí v mateřské škole. Učitelé a žáci a základní školy nemusí nosit roušky ve třídě, na chodbách a společných prostorách ano. Povinnost nosit roušku se týká také nepedagogických zaměstnanců školy. Děkujeme za pochopení.

Daniel Matyáš

Vytisknout E-mail

Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid – 19

Vážení rodiče, na začátku školního roku dostaly všechny školy Manuál MŠMT a MZ, kde jsou popsány podmínky vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Můžete si jej stáhnout zde: http://zs.mankovice.cz/dokumenty/dokumenty/47-manual-k-provozu-skol-msmt/file
Mimo jiné je v něm uvedeno: „Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.“ Apelujeme proto na rodiče, aby nevodili do školy nemocné či „jen“ nachlazené děti. Raději si je nechejte dva dny doma a vyčkejte, zda se nemoc projeví nebo ne. Chápeme, že to pro vás může být nepříjemné (zvlášť pro pracující rodiče), na druhé straně pochopte vy, že nemocné dítě ve škole/školce může nakazit nejen ostatní dětí, ale i pedagogický sbor. KHS je oprávněna zavřít školu, pokud onemocní 30% pedagogů nebo žáků, což v naší škole znamená 1 učitel/6 žáků.
Daniel Matyáš

Vytisknout E-mail

Další články...

investicedovzdelani