Dnes má svátek: Roland Zítra: Vít Pozítří: Zbyněk

...

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

Základní škola a Mateřská škola Mankovice, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního vzdělávání.

Předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a provádějícími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace, zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel: Obec Mankovice

 1. Organizační struktura

Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem Organizační řád školy, Základní škola a Mateřská škola Mankovice, p.o.

 1. Kontaktní spojení

 ZŠ a MŠ Mankovice, p.o.

Mankovice 140
742 35 Odry

Tel.: 556 736 067
Mob. ZŠ: 731 617 890
Mob. MŠ: 724 721 462

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: nj2mfdj

IČ: 75027267

 1. Dokumenty

5.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Školní řád
 • Vnitřní řád ŠD
 • Vnitřní řád výdejny stravy
 • Organizační řád
 • Školní vzdělávací program

Tyto dokumenty lze shlédnout na internetových stránkách školy

5.2 Rozpočet

https://zs.mankovice.cz/dokumenty/dokumenty/90-schvaleny-rozpocet-2023/file

 1. Žádosti o informace. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

6.1 Ústní podání

 • telefonicky
 • e-mailem
 • osobně v kanceláři školy, po předchozí domluvě

6.2 Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

 • u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, případně e-mail,
 • u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, případně e-mail,
 • předmět žádosti,
 • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně),
 • datum a podpis.
 1. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy nebo podněty musí obsahovat údaje uvedené v bodu 9 a lze je podat ústně (telefonicky nebo osobně) nebo doručit písemně osobně nebo poštou na adresu sídla školy.

 1. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat žádost o opravný prostředek, prostřednictvím školy u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Adresa: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 2771, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Písemný opravný prostředek pro Krajský úřad lze osobně doručit do kanceláře školy nebo zaslat na adresu školy.

 1. Formuláře

Formuláře lze získat v kanceláři školy nebo vytisknout na www.zs.mankovice.cz

 1. Popisy postupů-návody pro řešení životních situací

http://portal.gov.cz/obcan/situace/196/201/

 1. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

http://www.msmt.cz/dokumenty

11.2 Vydané právní předpisy

Organizační řád - Školní řád ke stažení na www.zs.mankovice.cz nebo osobně k nahlédnutí v kanceláři školy v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě.

 1. Úhrada za poskytování informací

Všechny informace jsou poskytovány zdarma

 1. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Bez licenčních smluv.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytování informací

 https://zs.mankovice.cz/dokumenty/dokumenty/88-vyrocni-zprava-2021-2022/file

 

Platby:

Školné ŠD: 100 Kč / měsíc

Školné MŠ: 400 Kč / měsíc

 

Časový rozpis hodin a přestávek:

0.hodina    7,05 - 7,45    
1.hodina    8,05 - 8,50 Přestávka 8,50 - 9,00
2.hodina    9,00 - 9,45 Přestávka 9,45 - 10,05
3.hodina   10,05 - 10,50          Přestávka 10,50 - 11,00
4.hodina   11,00 - 11,45 OBĚD 11,45 - 12,20
5.hodina 12,20-13,05 Přestávka 13,05 - 13,15
6.hodina 13,15-14,00    
 • Přečteno: 4035