Dnes má svátek: Zdeněk Zítra: Milena Pozítří: Miloš
  • Úvodní stránka

Zahradní slavnost

V pondělí 29. 6. uspořádala škola za podpory SRPŠ při ZŠ a MŠ Mankovice a obce Mankovice Zahradní slavnost. Počasí, bohužel, bylo velmi uplakané, proto se akce konala v místním kulturním domě. Po úvodním slově ředitele školy a kulturním vystoupení dětí z mateřské školy a žáků základní školy nastal slavnostní okamžik – rozloučení se s předškoláky a vycházejícími žáky. Děti dostaly od zástupců SRPŠ, obce a školy pamětní listy a dárečky. Žáci, vycházející z pátých ročníků navíc finanční odměnu za každý rok strávený v naší škole. Posledním bodem Zahradní slavnosti bylo rozloučení se s kolegyněmi Janou Majerovou, která ve škole pracovala jako asistentka pedagoga v mateřské škole a Naděždou Rekovou, asistentkou pedagoga na základní škole a vychovatelkou ve školní družině. Byly naší škole velkou oporou. Mnohokrát jim děkuji za jejich práci a přeji hodně úspěchů v novém zaměstnání. Velmi nás potěšila hojná účast rodičů, prarodičů a přátel školy. Chtěl bych tímto poděkovat za jejich účast. Závěrem také děkuji učitelům a zaměstnancům školy za perfektní práci a přeji hezké prázdniny. Těším se na shledání v příštím školním roce.

Daniel Matyáš

Vytisknout E-mail

Lidé a psi

V pátek 19. 6. 2020 se v ZŠ a MŠ Mankovice uskutečnil pro žáky  projekt s názvem „Lidé a psi“. Cílem  bylo seznámit děti s odpověďmi na otázky o původu psa, objasnit základní gesta v komunikaci psa s člověkem, přiblížit dětem plemeno německý ovčák a předvést prvky ze sportovní kynologie.

K projektu jsme přizvali majitele německého ovčáka pana Petra Hromka.  Jeho fena  Gerda  úspěšně vykonala zkoušku všestranného výcviku psa prvního stupně ZVV1 a také zkoušku doprovodného psa dle německého zkušebního řádu BH.

Během povídání žáci nacházeli odpovědi na otázky typu  Odkud se vzali psi?, Jaké známe psovité šelmy?, Jak vzniklo soužití s lidmi? a podobně. V další části se rozebírala „řeč těla“ psa neboli to, jak s lidmi pes komunikuje a co jim takto sděluje (výzva ke hře, bojácné -  agresivní chování). Následoval výklad o založení plemene německý ovčák a jeho využití v praxi. Pracovní pes musí složit zkoušky ze stopování, poslušnosti a obrany psovoda. Děti se seznámily s tím, co všechno musí pes umět, aby tyto zkoušky úspěšně složil.

V praktické části projektu, která se konala na školní zahradě, žáci viděli ukázky sportovní kynologie – některé části z obrany, poslušnosti a stopování. Sami pak mohli Gerdě dávat povely a sledovat, jak je plní. Na závěr si vyzkoušeli také zdolávání některých překážek.

Helena Hromková

 

lide psi

Vytisknout E-mail

Lidé a zbraně

V pátek 12. 6. 2020 se v ZŠ a MŠ Mankovice uskutečnil pro žáky základní školy projekt s názvem „Lidé a zbraně“. Cílem projektu bylo seznámit děti s různými druhy palných zbraní, se zásadami bezpečnosti při manipulaci a s různými účely zbraní v životě člověka (ochrana osob a majetku, sportovní střelba, sběratelství historických zbraní atd.). K projektu jsme přizvali zkušebního komisaře pro zbraně a střelivo PhDr. Petra Hromka.

Žáci nacházeli odpovědi na otázky „Co je to zbraň?“, „Jaké jsou základní části palných zbraní?“, „Jaký je původ slova pistole?“ atd. Získali přehled o technickém vývoji zbraní od jednoduchých husitských píšťal po dnešní pistole. Například při popisu fungování přinesené historické pistole Patriot proběhla názorná ukázka zapálení černého střelného prachu, který se do ní používá.

Kromě powerpointové prezentace s barevnými fotkami zbraní si žáci mohli osahat deset přinesených exponátů (pistole, revolvery, brokovnice, vzduchovky) a vyzkoušet si, jak se jednotlivé druhy zbraní drží, jak se s nimi míří. Výklad se zabýval také tím, jak jsou zbraně nebezpečné. Na závěr jsme si shrnuli různé účely zbraní v civilním životě člověka.

Ve spolupráci s paní učitelkou pan Hromek vytvořil pro žáky pracovní list, ve kterém si zopakovali a utřídili získané informace a také aplikovali znalosti z matematiky (vypočítej hmotnost krabičky s 50 náboji, jestliže jeden náboj váží 14 gramů a podobně).

V praktické části projektu si žáci vyzkoušeli běh a start podle startovací pistole na školní zahradě. Protože se podařilo na školní zahradě nalézt také bezpečný prostor pro střelbu ze vzduchovky na terč, všichni žáci si tuto dovednost vyzkoušeli v praxi. 

V závěrečné reflexi žáci ocenili zejména názornost, praktičnost a možnost vše si vyzkoušet.

Helena Hromková

 

lie zbrane

Vytisknout E-mail

Zahradní slavnost

!! Vážení návštěvníci Zahradní slavnosti,
na základě rozhodnutí ministerstva školství je nutné, aby každý návštěvník před vstupem na akce ku příležitosti ukončení školního roku předložil vyplněné a podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Formuláře jsou ke stažení zde: http://zs.mankovice.cz/dokumenty/dokumenty/46-cestne-prohlaseni-o-neexistenci-priznaku-infekcniho-viroveho-onemocneni/file, k dispozici jsou také ve škole. Prohlášení můžete vypnit a podepsat také před vstupem na Zahradní slavnost. Děkujeme za pochopení.!!

Zahradní slavnost

Vytisknout E-mail

Další články...

investicedovzdelani