Dnes má svátek: Vít Zítra: Zbyněk Pozítří: Adolf

Zápis z 5. jednání školské rady ZŠ a MŠ Mankovice

Zápis z 5. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

Datum konání: 19. 10. 2015

Přítomni: Martina Blažková, Jana Kadlčková, Petr Jaroň

Hosté: ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mankovice, p. o.  Mgr. Lucie Adamcová.
Program:
1.) Informace o volbě nového člena školské rady za pedagogické pracovníky.
2.) Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015
3.) Diskuse
     Tento program byl jednohlasně schválen.
     Školská rada pověřila zápisem tohoto jednání paní Martinu Blažkovou.

Ad1)
Pani Martina Blažková informovala členy školské rady o volbě nového člena školské rady za pedagogické pracovníky, kterým se stala paní Jana Kadlčková, která se zúčastnila jednání školské rady.

Ad2)
Školská rada schválila Výroční zprávu o činnosti Základní školy a Mateřské školy Mankovice, příspěvková organizace za školní rok 2014/2015.

Ad3)
V rámci diskuse se pan Jaroň zajímal o skutečnost, zda bývalá ředitelka školy Mgr. Markéta Jakšíková zřizovateli předložila vyúčtování peněz od rodičů, tak jak bylo ředitelkou slíbeno. M. Blažková, jako zástupce zřizovatele ve školské radě, informovala školskou radu o skutečnosti, že k tomuto nedošlo, ani Mgr. Markéta Jakšíková nepodala vysvětlení z jakého důvodu tak neučinila. Tato skutečnost byla, mimo jiné, jedním z důvodů odvolání ředitelky z funkce.
Pan Jaroň podal návrh, aby školská rada pověřila ředitelku školy Mgr. Lucii Adamcovou předložením vyúčtování peněz od rodičů za školní roky 2013/2014 a 2014/2015 do 15. 11 2015. Školská rada tento návrh přijala.

Usnesení:
1.Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015
2.Školská rada pověřuje Mgr. Lucii Adamcovou, aby zajistila předložení vyúčtování peněz od rodičů za školní roky 2013/2014 a 2014/2015 do 15. 11. 2015. Pokud účetní organizace nebude schopna toto vyčíslit, školská rada v tomto případě žádá písemné vysvětlení.

Na vědomi: ředitelce školy Mgr. Lucii Adamcové
V Mankovicích 19. 10. 2015
Zapsala Martina Blažková

  • Přečteno: 3026