Dnes má svátek: Jindřich Zítra: Luboš Pozítří: Martina

Zápis z 6. jednání školské rady

Zápis z 6. jednání školské rady Základní a Mateřské školy v Mankovicích

  

Datum konání: 27. 1. 2016

Přítomni: Martina Blažková, Petr Jaroň, Jana Kadlčková,

Hosté: ředitelka Základní školy a Mateřské školy Mankovice, p. o. Mgr. Ivana Zdarsová, Šárka Karasová, p.Sigmundová

 Program:

1.) Informace o vyúčtování finančních prostředků vybraných od rodičů v roce   

      2013/14 a 2014/15

2.) Návrh řešení vzniklé situace

3.) Diskuze

 Tento program byl jednohlasně schválen.

 Školská rada pověřila zápisem tohoto jednání paní Janu Kadlčkovou.

 Ad1 )

 Paní Martina Blažková seznámila všechny přítomné s podklady p.Karasové a se závěrem kontroly vyúčtování peněz od rodičů v letech 2013/14 a 2014/15. Byly zde zjištěny nesrovnalosti. Celkem bylo vybráno od rodičů za oba výše uvedené roky 61 520Kč. Použito bylo celkem 42 553, 63 Kč. Zůstatek

18 966, 37Kč. U těchto finančních prostředků nelze prokázat, k jakému účelu byly použity.

 Ad2)

Paní Blažková navrhuje vyrovnání rodičům a to, za pracovní sešity a ručníky. Všichni přítomní s tímto návrhem souhlasí.

 Ad3)

 V rámci diskuze navrhla paní Sigmundová v únoru schůzku SRPŠ a paní Mgr. Ivana  Zdarsová v tomtéž měsíci schůzku školské rady, kde chce předložit dokumenty školy.

Usnesení:

 1. Školská rada schvaluje návrh na finanční vyrovnání rodičům za pracovní sešity a ručníky z finančních prostředků vybraných v letech 2013/14 a 2014/15. Paní ředitelka Mgr. Ivana Zdarsová byla požádána, aby s touto skutečností seznámila rodiče žáků, kterých se toto vyrovnání týká.

  

Na vědomí: ředitelce školy Mgr. Ivaně Zdarsové

 V Mankovicích dne:  27. 01. 2016

  Zapsala: Jana Kadlčková

  • Přečteno: 2927