Dnes má svátek: Vít Zítra: Zbyněk Pozítří: Adolf

Zápis z 9. jednání školské rady Základní školy a Mateřské školy Mankovice, p.o.

Zápis z 9. jednání školské rady Základní školy a Mateřské školy Mankovice, p.o.

konaného dne 14. 11. 2022 v prostorách základní školy

Přítomni: Milan Skalka, Anna Klosková, Mgr. Lucie Adamcová

Hosté: Mgr. Daniel Matyáš, ředitel ZŠ a MŠ Mankovice p. o.

Program:

 1. Určení zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Seznámení s výroční zprávou
 4. Schválení novelizace školního řádu
 5. Informace o rozpočtu
 6. Návrh na venkovní dráhu a kopeček
 7. Škola v přírodě

Ad 1)

Zapisovatelem tohoto jednání byla předsedou školské rady p. Milanem Skalkou určena paní Lucie Adamcová.

Ad 2)

Program jednání byl jednohlasně schválen.

Ad 3)

Pan ředitel seznámil školskou radu s výroční zprávou loňského roku.

 • 10 lekcí bazénu
 • Návštěva doprav. hřiště
 • Focení tříd
 • Zahradní slavnost
 • Úprava škol. pozemku a osázení
 • Škola v přírodě

Ad 4)

Školská rada schválila novelizaci školního řádu. Školní řád byl doplněn o zákaz používání volně prodejných nikotinových sáčků a upozornění na jejich nebezpečí.

Ad 5)

Pan ředitel informoval školskou radu o plánovaném rozpočtu na příští rok a zmínil navýšení záloh za energie a plyn z důvodu vysokého zdražování cen.

Ad 6)

Pan ředitel informoval školskou radu o vypracovaném projektu na venkovní dráhu pro děti určenou k jízdě na koloběžkách, odrážedlech a k jiným aktivitám, který vypracovala firma

………………. V hodnotě 250 000,- Kč a který je navržen ke schválení obecní radě v Mankovicích. Hlína, která bude vybagrovaná k vytvořenídráhy, bude použitá na vystavění umělého kopečku ke hraní pro děti.

Ad 7)

Pan ředitel informoval školskou radu o Škole v přírodě, která by se konala dle možností co dva až tři roky.

Na vědomí: řediteli ZŠ a MŠ Mankovice Mgr. Danielu Matyášovi, Obec Mankovice

V Mankovicích 20. 5. 2022

Zapsala Lucie Adamcová                     ...…....……...…...………..…………..

Milan Skalka - předseda školské rady …………………………………………..

 • Přečteno: 345