Dnes má svátek: Alexandr Zítra: Lumír Pozítří: ---

Zápis z 11. jednání školské rady Základní školy a Mateřské školy Mankovice, p.o.

konaného dne 21. 11. 2023 v prostorách základní školy

Přítomni: Milan Skalka, Mgr. Lucie Adamcová

Hosté: Mgr. Daniel Matyáš, ředitel ZŠ a MŠ Mankovice p. o.

Program:

  1. Určení zapisovatele
  2. Schválení programu
  3. Výroční zpráva, seznámení
  4. Rozpočet, navýšení rozpočtu
  5. Akce do konce roku
  6. Informace ke stávce dne 27.11.2023
  7. Volba nového člena školské rady za rodiče
  8. Návrhy na nový školní rok

Ad 1)

Zapisovatelem tohoto jednání byla předsedou školské rady p. Milanem Skalkou určena paní Lucie Adamcová.

Ad 2)

Program jednání byl jednohlasně schválen.

Ad 3)

Pan ředitel Matyáš seznámil školskou radu s výroční zprávou za uplynulý školní rok 2022/2023.

Ad 4)

Pan ředitel seznámil školskou radu s nutností navýšit nový rozpočet o 100 000, vzhledem ke zdražení energií.

Ad 5)

Pan ředitel informoval školskou radu o plánovaných akcích do konce kalendářního roku a s plány školy do konce školního roku.

2.12. 2023 se uskuteční předvánoční jarmark, na kterém vystoupí žáci základní a mateřské školy  a zazpívají vánoční písničky. Dále se budou prodávat výrobky, pro podporu žáků a rodičů ZŠ a MŠ Mankovice, výtěžek z prodeje výrobků půjde na různé odměny pro žáky, případně další akce, kterých se budou žáci zúčastnit.

Ad 6)

Školskou radu pan ředitel informoval o stávce ke dni 27.11.2023. Mateřská škola bude zcela uzavřena. Základní škola pojede v omezeném režimu.

Ad 7)

V novém roce 2024 se uskuteční volba nového člena školské rady za rodiče.

Ad 8)

Pan ředitel plánuje ve škole zřídit relaxační koutek a již nyní mohou děti ze ZŠ pracovat v kroužku informatika s novou 3D tiskárnou. Do konce roku pan ředitel plánuje vytvořit letáček k propagaci naší školy.

Na zahradě mohou děti využívat nové hrací prvky. S dráhou, která byla vystavěna ke konci minulého školního roku jsou děti spokojené a je denně využívána dětmi z MŠ i dětmi ze ZŠ.

Na vědomí: řediteli ZŠ a MŠ Mankovice Mgr. Danielu Matyášovi, Obec Mankovice

V Mankovicích 6. 12. 2023

Zapsala Lucie Adamcová                     ...…....……...…...………..…………..

Milan Skalka - předseda školské rady …………………………………………..

  • Přečteno: 97