Dnes má svátek: Ondřej Zítra: Iva Pozítří: Blanka

Přespávačka ve škole

V úterý, po skončení projektového vyučování Zdravé třídní klima, děti ze školy nepospíchaly. Připravili jsme totiž zábavné odpoledne a večer s přespáním ve škole. Asi od čtyř hodin děti dováděly na školním hřišti - mladší si hrály na prolézačkách nebo houpali na houpačkách, kluci kopali do míče, starší děvčata probírala své "starosti" na dece pod stromem. K večeru jsme si společně zazpívali s kytarou u ohíčku několik trampských písniček a večer opekli párky. S postupujícím setměním se děti čím dál častěji ptaly, bude-li stezka odvahy...
Pár minut po osmé již bylo docela šero a proto jsme mohli vyrazit. Na děti čekala dobrodružná trasa na školní zahradě, označená zelenými svítícími tyčinkami. V místě, kde mimo zelenou svítila i červená tyčinka, byl přichystán úkol. Například - vypočítej příklad, podepiš se, odpověz na otázku, sněz bonbónek, udělěj deset dřepů apod. Sebík jako největší hrdina absolvoval celou trasu sám. Většina dětí šla ve dvojicích, a ty, které se bály (ale prý jen trošičku) cestu prošly s paní učitelkami. O půl desáté již všechny děti zalehly do spacáků a spokojeně usnuly. Ráno o půl sedmé byl budíček a snídaně. Následoval odjezd autobudem na stadion do Oder, kde děti čekal náročný olympijský závod. Ale o něm až v dalším článečku!

směs

Daniel Matyáš

 • Přečteno: 135

Zdravé třídní klima

Dne 12. 9. nás navštívila ve škole paní lektorka z programu „Zdraví dětem“, lektorka programu Zdravé třídní klima…paní Bc. Jaroslava Koryčanská. Po prázdninách jsme si zase spolu všichni zahráli různé hry, které nás stmelily jako spolužáky a nastartovaly nás ke spolupráci nejen ve vyučování, ale i pro dobrý kolektiv…Znovu jsme si ujasnili, kdo je v čem dobrý a za co se můžeme pochválit. Chválili nás i kamarádi - a nebylo toho málo.😊 Zkoušeli jsme si všichni vyřešit i situace, kdy řešení není jednoduché, kdy chceme mít každý pravdu a musíme se zkrátka dohodnout na kompromisu, případně zajít za vyučujícím a požádat o pomoc, pokud už si nevíme rady… Šlo nám to báječně a věřím, že i v realitě se s takovými a dalšími situacemi zdárně vypořádáme. 😊
Všichni jsme se výborně bavili. I paní lektorka odjížděla s úsměvem a s nadšením z našeho kolektivu i celé školy.

Lucie Adamcová

 • Přečteno: 106

Šípková Růženka

V pondělí 11. září se naše školka proměnila v krásný zámek, který byl celý obrostlý šípkovou růží. Proč zrovna zámek a šípková růže? Protože nás navštívil vypravěč pohádek a loutkoherec pan Dan Taraba, který nám vyprávěl pohádku O Šípkové Růžence. Děti byly z divadla doslova nadšené a to nejen ze samotných loutek a kulis, ale zejména díky tomu, že byly doslova vtáhnuty do děje a to tancem, zpěvem, hádaly jména loutek a jejich vlastnosti nebo vymýšlely děj pohádky, ale hlavně vtipem pana loutkoherce, který se prolínal pohádkou od začátku až dokonce. Děti zažily v mateřské škole už spoustu divadel, ale tohle bylo jedinečné, vtipné a byl to nejen pro děti nezapomenutelný zážitek!IMG 20230911 085756

Petra Kaňuščáková

 • Přečteno: 101

...

Informace o povinném subjektu zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název

Základní škola a Mateřská škola Mankovice, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování základního vzdělávání.

Předmět činnosti školy je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a provádějícími předpisy.

Právní forma: příspěvková organizace, zřízená na dobu neurčitou.
Zřizovatel: Obec Mankovice

 1. Organizační struktura

Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem Organizační řád školy, Základní škola a Mateřská škola Mankovice, p.o.

 1. Kontaktní spojení

 ZŠ a MŠ Mankovice, p.o.

Mankovice 140
742 35 Odry

Tel.: 556 736 067
Mob. ZŠ: 731 617 890
Mob. MŠ: 724 721 462

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: nj2mfdj

IČ: 75027267

 1. Dokumenty

5.1 Seznamy hlavních dokumentů

 • Školní řád
 • Vnitřní řád ŠD
 • Vnitřní řád výdejny stravy
 • Organizační řád
 • Školní vzdělávací program

Tyto dokumenty lze shlédnout na internetových stránkách školy

5.2 Rozpočet

https://zs.mankovice.cz/dokumenty/dokumenty/90-schvaleny-rozpocet-2023/file

 1. Žádosti o informace. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

6.1 Ústní podání

 • telefonicky
 • e-mailem
 • osobně v kanceláři školy, po předchozí domluvě

6.2 Písemné podání

Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:

 • u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa, telefon, případně e-mail,
 • u právnické osoby název subjektu, sídlo, telefon, případně e-mail,
 • předmět žádosti,
 • způsob vyzvednutí informace (písemně, e-mailem, osobně),
 • datum a podpis.
 1. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy nebo podněty musí obsahovat údaje uvedené v bodu 9 a lze je podat ústně (telefonicky nebo osobně) nebo doručit písemně osobně nebo poštou na adresu sídla školy.

 1. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat žádost o opravný prostředek, prostřednictvím školy u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Adresa: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 2771, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Písemný opravný prostředek pro Krajský úřad lze osobně doručit do kanceláře školy nebo zaslat na adresu školy.

 1. Formuláře

Formuláře lze získat v kanceláři školy nebo vytisknout na www.zs.mankovice.cz

 1. Popisy postupů-návody pro řešení životních situací

http://portal.gov.cz/obcan/situace/196/201/

 1. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

http://www.msmt.cz/dokumenty

11.2 Vydané právní předpisy

Organizační řád - Školní řád ke stažení na www.zs.mankovice.cz nebo osobně k nahlédnutí v kanceláři školy v úředních hodinách nebo po předchozí domluvě.

 1. Úhrada za poskytování informací

Všechny informace jsou poskytovány zdarma

 1. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

Bez licenčních smluv.

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytování informací

 https://zs.mankovice.cz/dokumenty/dokumenty/88-vyrocni-zprava-2021-2022/file

 

Platby:

Školné ŠD: 100 Kč / měsíc

Školné MŠ: 400 Kč / měsíc

 

Časový rozpis hodin a přestávek:

0.hodina    7,05 - 7,45    
1.hodina    8,05 - 8,50 Přestávka 8,50 - 9,00
2.hodina    9,00 - 9,45 Přestávka 9,45 - 10,05
3.hodina   10,05 - 10,50          Přestávka 10,50 - 11,00
4.hodina   11,00 - 11,45 OBĚD 11,45 - 12,20
5.hodina 12,20-13,05 Přestávka 13,05 - 13,15
6.hodina 13,15-14,00    
 • Přečteno: 3620